Catherine Strijpens

psychotherapie kinderen, jongeren en (studerende) jongvolwassenen

STUDIES EN OPLEIDINGEN

• Opleiding tot klinisch psycholoog (UGent)
• Opleiding tot experiëntieel en ontwikkelingsgericht kinder-en jongerenpsychotherapeut (UAntwerpen)
• Opleiding focusing-coach met kinderen en jongeren (Focus on Emotion)
• Lopend: Opleiding focusing begeleider bij kinderen en jongeren (Focus on Emotion)
• Voor meer info zie LinkedIn: catherine-strijpens

Ik vind het belangrijk om samen te ontdekken waar het moeilijk loopt (school, thuis, vrije tijd, familie) en om samen een manier te vinden om dit te verwerken of te bewerken. Dit kan aan de hand van gesprekstherapie, creatieve technieken of door speltherapie (afhankelijk van de leeftijd).
Ik vind het hierin belangrijk om de focusing-bril op te zetten dit wil zeggen dat we aandacht zullen hebben voor wat er zich tegelijkertijd afspeelt in het lichaam en de beleving hiervan.
Ook ouders worden hierbij betrokken, afhankelijk van de problematiek en de leeftijd van het kind of de jongere.
Thema’s die me boeien zijn omgaan met angst, verlies, hooggevoeligheid, zingeving, relaties met anderen en met jezelf, zelfbeeld enz…